Čerstvé těstoviny mají být uchovávány v teplotním režimu 2-8°C, který, spolu s vhodným způsobem balení, zaručuje jejich čerstvost a chuťovou stálost. Tento režim striktně dodržujeme v procesu výroby, v expedičním skladu a také při transportu těstovin k zákazníkovi.

Všechny naše těstoviny distribuujeme v odolném obalu a vakuově zabalené na speciálních balících strojích, eliminujeme tak na minimum riziko možného poškození obalu a kontaminace výrobku během přepravy a vykládky.  BL ABL ABLA BLAB LABLA

Disponujeme vlastním vozovým parkem s chladírenskou vestavbou, našim zákazníkům tak můžeme vždy nabídnout dopravu těstovin zdarma a v optimálních teplotních podmínkách.